John Benjamins 本杰明出版社回溯电子期刊(1955-2015年)推荐购买意见

       欢迎您为图书馆推荐学术资源,您的推荐将使我们的馆藏更契合广大师生的需求,我们将综合全校师生的推荐意见,并根据经费情况进行采购。
      为方便向您反馈结果,请您留下联系方式,谢谢!
* 1.推荐意见(学术水平、学科相关度、检索功能等):
* 2.综合推荐建议:
* 3.姓名:
* 4.身份:
* 5.院系:
* 6.研究方向:
* 7.电子邮箱:
8.联系电话:
9.是否推荐试用其他资源:
加载中...
如果由于网络原因导致此框一直不消失,请重新刷新页面!