แบบสำรวจคนไทยในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่ง ประจำปี 2567

*
1.
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
*
2.
อาชีพ
ข้าราชการ
กรุณาระบุชื่อองค์กร
อาจารย์/ นักวิจัย
กรุณาระบุสถานที่ทำงาน
นักเรียน/ นักศึกษา
กรุณาระบุชื่อสถานศึกษา
นักธุรกิจ
กรุณาระบุชื่อบริษัท
คนงาน/ แรงงาน
กรุณาระบุสถานที่ทำงาน
พนักงานบริษัท
กรุณาระบุสถานที่ทำงาน
พนักงานนวด
กรุณาระบุชื่อร้าน
พ่อครัว/ แม่ครัว
กรุณาระบุชื่อร้าน
ติดตามสามี/ ภรรยา/ บุตร
นักมวย
กรุณาระบุสถานที่ทำงาน
อื่นๆ
โปรดระบุ
*
3.
มณฑล/ นคร/ เมืองที่พำนัก
นครเฉิงตู
กรุณาระบุบชื่อเมือง/ เขต ที่ท่านอาศัยอยู่
นครฉงชิ่ง
กรุณาระบุบชื่อเขตที่ท่านอาศัยอยู่
เมืองอื่น ๆ
โปรดระบุ
*
4.
ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
*
5.
Wechat ID
*
6.
ท่านยืนยันว่าปัจจุบันท่านยังพำนักอาศัยในประเทศจีนและข้อมูลข้างต้นถูกต้องครบถ้วนตามจริง
ยืนยัน
ไม่สามารถยืนยัน
7.
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
问卷星提供技术支持
举报