DISC性格测试

注意:
(1)请在15分钟内在每一行中选择一个最符合您的形容词(一共40题,不能遗漏)。
(2)请按第一印象最快的选择,如不能确定,可以您最熟悉的人对您的评价来从中选择。
姓名:
应聘职位:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
更多问卷 复制此问卷